رزومه بهین دژ

نام پروژه

شهرک مسکونی آرزو

مجتمع مسکونی فرهنگیان فریدونکنار

برج مسکونی سرخرود

برج مسکونی ساحلی

هتل تایم شرینگ بابلسر

برج ساحلی آقای خالدیان و شرکا

ساختمان مسکونی بابلسر

برج مسکونی ساحلی سرخرود

برج مسکونی پرستش

ویلاهای مسکونی شهرک صدا و سیما

ساختمان تجاری سپهسالار

برج صنعتی تولید پلت

برج مسکونی کیش

ساختمان کلینیک خودرو اسکوپارس مشهد

مجتمع های مسکونی ارومیه

مجتمع تجاری مسکونی

هتل تفریحی اقامتی طوسی مشهد

برج مسکونی بابل

برج مسکونی افلاک

ساختمان مسکونی ارومیه

ساختمان تجاری مسکونی ده ونک

ساختمان مسکونی ولنجک

ساختمان مسکونی ولنجک

ساختمان مسکونی آسمانسرا

ساختمان مسکونی فرهنگ

ساختمان مسکونی پزشکان سجاد

ساختمان تجاری رزپلازا

برج تجاری ماهور

ساختمان اداری-تحقیقاتی نگار اندیشان

هتل تجاری ملینیوم

برج مسکونی تهرانسر

ساختمان مسکونی

ساختمان مسکونی

ساختمان درمانی سوانح سوختگی

ساختمان مسکونی آسمان هفتم

مجتمع آموزشی،فرهنگی،ورزشی جنت کاشان

مجتمع اداری-تجاری-مسکونی آذرمال

برج مسکونی سیمرغ

برج مسکونی نخل

مجتمع مسکونی ۳۸۴واحدی شهرک کوثر

کارخانه صنعتی پردیس گلستان شمال

برج مسکونی اسکای گاردن

هتل طوبا ۱

ساختمان مسکونی ساعد

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی دهکده فردیس

نام مالک

آقای محمدعلی مهرایی

تعاونی مسکن فرهنگیان(آقای مهندس جدیدی)

آقای مهندس مهرداد شایقی

آقای مهندس میرباقری

شرکت عمران و مسکن شمال

آقای خالدیان - آقای اشراقی

آقایان مهندس درگاهی و عابدینی

آقای دکتر رمضانی

آقای جواد ندامتی

شرکت سازه تجارت خزر

آقای مهندس رایین خوب

آقای محمدیان

آقای مهندس شهاب زمانی

آقای قرصی و شرکا

آقای مهندس پارسایی

آقای گتواری

آقای طوسی

آقای دکتر فاضلی

-

آقای پریزاد

آقای دکتر انتظار

آقای مهندس جلال یادگاری

آقای مهندس عسگری

گروه ساختمانی داناک

گروه ساختمانی داناک

گروه ساختمانی داناک

آقای ارتباطی

آقای شهسواری

آقای عسگری

آقای طاهری

شرکت هیوالرد و وزارت راه و شهرسازی

آقای شیری

خانم گنجی

بیمارستان بقیه الله

آقای بدیعی

موسسه خیریه جنت کاشان

-

گروه ساختمانی بهمن

تعاونی مسکن هوا فضا

ستاد فرماندهی هوافضا

شرکت پردیس گلستان شمال

بستنی میهن

آقای مهندس مهرجویی

گروه ساختمانی داناک

آقای باشام

آواگستر آروند

کاربری ساختمان

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

تفریحی اقامتی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

تجاری

صنعتی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

تفریحی اقامتی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

تجاری مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

تجاری

تجاری

اداری تحقیقاتی

تجاری

مسکونی

مسکونی

مسکونی

درمانی

مسکونی

آموزشی فرهنگی ورزشی

اداری تجاری مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

صنعتی

مسکونی

هتل

مسکونی

مسکونی

مسکونی

تعداد سقف

۵

۱۴

۱۴

۲۰

۱۶

۱۵

۱۳

۱۷

۲۲

۲

۴

۶

۱۹

۵

۱۳

۶

۹

۱۶

۱۸

۹

۹

۱۰

۱۰

۱۴

۱۰

۱۰

۵

۱۲

۴

۲۲

۱۸

۱۲

۸

۷

۱۲

۳

۱۲

۱۸

۳۰

۱۰

۱

۲۸

۲۲

۱۱

۱۹

۱۶

متراژ به متر مربع

۲۵۰۰۰

۶۳۰۰۰

۳۶۵۰

۸۸۰۰

۱۷۴۰۰

۳۸۰۰

۵۲۰۰

۷۵۰۰

۶۲۰۰

۷۲۰۰

۲۷۰۰

۳۲۰۰

۴۶۰۰۰

۲۶۰۰۰

۲۵۵۰۰

۴۱۵۰

۳۳۰۰

۶۵۰۰

۳۴۹۰۰

۵۴۰۰

۲۶۵۰

۶۴۵۰

۵۵۰۰

۴۹۸۷۵

۷۹۴۳

۲۷۶۰

۱۶۰۰۰

۳۳۰۰۰

۱۹۱۷

۱۵۷۰۰۰

۲۲۰۰۰

۴۳۲۳

۱۸۹۵۰

۵۰۰۰

۱۲۸۸۲

۶۴۰۰

۳۴۰۰۰

۱۰۶۰۰۰

۲۳۰۰۰۰

۷۱۰۰۰

۶۵۰۰

۷۳۰۰۰

۹۳۰۰۰

۶۵۰۰

۹۲۰۰

۲۵۰۰۰۰

متریال سازه

فولادی

بتنی

بتنی

بتنی

فولادی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

فولادی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

فلزی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

فلزی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

بتنی

محل اجرا

بابل

فریدونکنار

سرخرود

بابلسر

بابلسر

سرخرود

بابلسر

سرخرود

سرخرود

بندرانزلی

تهران

بابلسر

کیش

مشهد

ارومیه

اهواز

مشهد

بابل

تبریز

ارومیه

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

مشهد

پردیس

تهران

پردیس

انزلی

تهرانسر

بابل

شهرقدس

تهران

اندیشه

کاشان

ماکو

عظیمیه

تهران

تهران

جویبار

تنکابن

قم

تهران

سرخرود

فردیس